Udgivelser

Eksempler på formidlingsfilm

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Forlag

Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes © 2017 Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne

LæseLab © 2020 Gyldendal Forlag
 

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Forlag

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Forlag

Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes © 2017 Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Forlag

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg, Herning og Aarhus Kommunes Biblioteker samt Gyldendal Forlag

“Det gælder i alting, at sandhed overgår imitation og kopi.”

“Et rum uden bøger er som en krop uden sjæl.” 

Cicero

 

Eksempler på bog- og web-udgivelser

Bøger, antologikapitler, web-portaler og videobårne I-guides

Dansk i tiden – Grundbog af Mimi Olsen, Jan Aasbjerg Petersen og Cecilie Ruby Tolstrup, Systime: 2021

TekstLab (videobåren I-guide-portal) af Lisbeth Maria Hansen og Cecilie Ruby Tolstrup, Gyldendal Uddannelse: 2020.

Biblioteksdidaktik (grundbog) af Linda L. Andersen, Lennart Björneborn, Rune Eriksson, Helle Hygum Espersen, Jens Jørgen Hansen,  Henrik Jochumsen, Christina Tang Lystbæk, Trine Louise Schreiber og Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Hans Reitzels Forlag: 2017

”Litteraturformidling – fra opbevaring til oplevelseslitteratur” (antologikapitel) af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie) i antologien Biblioteksdidaktik, Hans Reitzels Forlag: 2017

Ny Læring på Litteraturportalen (portal) af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

 

Forløb

Værklæsning – Dorthe Nors: Kantslag af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Værklæsning – Tom Kristensen: Fribytterdrømme af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Lyrikporten – litterært makerspace af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur og Spoken Word af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Hybrider og klassikere – litterære udstillinger af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Litteratur uden omslag – digitale værker af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016. NB: Forløbet er baseret på Maria Mark Elmholdts speciale.

Litteratur i fællesskab – shared reading af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Find litteratur med shared reading af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Find litteratur med databaser af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016

Værklæsning – Tove Ditlevsen: Man gjorde et barn fortræd af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2015

Værklæsning – genreintroduktioner af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2015

Den realistiske novelle – genre, temaer og stil af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2015

Shared reading – litteratur i fællesskab af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2014

 

Redigeringsarbejde af bøger og web-portaler

Biblioteksdidaktik (grundbog) af Linda L. Andersen, Lennart Björneborn, Rune Eriksson, Jens Jørgen Hansen,  Henrik Jochumsen, Lystbæk, Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie) og Jesper Tække, Hans Reitzels Forlag: 2017

Ny Læring på Litteraturportalen (portal) af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Gyldendal Uddannelse: 2016.

News – en grundbog i journalistik af Henrik Poulsen, Gyldendal Uddannelse: 2015