Kursusbeskrivelser

Storytelling & Building Teams – foredrag med Bo Tolstrup og Cecilie Ruby Tolstrup

 

“Før I begynder, planlæg omhyggeligt.”

“Jo større hindringer på vejen, jo større tilfredsstillelse når man når i mål.”

Cicero

LEDELSE OG UDVIKLING

Ledelse & talentudvikling

I Huset Cicero har vi udviklet kursusforløbet ”Ledelse & talentudvikling” for ledere, ejerledere, projektledere, teamledere, udviklingskonsulenter og koordinatorer. Formålet med kursusforløbet er at professionalisere lederrollen med inspiration fra nyeste ledelsesteorier inden for ledelse med social kapital, relationel ledelse, dialog og den sunde organisationskultur. Vi sætter fokus på:

 • Lederrollen og hvordan man sikrer en professionalisering af rollen, som gør, at som leder kommer på arbejde med overskud, mod og energi til at understøtte og skabe den bedst mulige arbejdsplads for sine medarbejdere – også i en virkelighed der løbende forandrer sig.
 • Hvordan man som leder kan håndtere den gode organisationskultur for sine medarbejdere. Fx diskurser (storytelling) blandt medarbejderne, relationer, følelsesmæssig forurening, som fører til mistrivsel og stress, uhensigtsmæssige arbejdsgange (rutiner), m.m.
 • Hvordan man som leder udøver modig ledelse. At turde træde konstruktivt ind i konflikter og opløse dem, gå forrest, vise vejen og være inspirationskilde for nøglemedarbejdere, turde sætte tydelige rammer og grænser samt være villig til at tage skraldet for medarbejderne, når det er nødvendigt.
 • Hvordan man som leder kender sine medarbejder og deres profiler, reflekterer over ens egen profil, og hvorfor nogle medarbejdere er sværere for én at arbejde konstruktivt med end andre – og hvad man kan gøre i dén situation.

Kursusforløbet er fordelt over fire kursusdage fra 10.00-17.00 og strækker sig over ca. fire måneder med mulighed for case-arbejde mellem kursusdagene. Vi afholder kursusforløbet på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord, som byder på skønne faciliteter og fantastisk forplejning.

Vores kurser er kendt for kvalitet. Derfor har vi en max ramme på otte deltagere på hvert hold. Der vil blive rig mulighed for at netværke på kurset.

Næste kursusforløb: 18. januar, 6. februar, 16. marts og 21. april 2023.

Undervisere:

Cecilie Ruby Tolstrup er oprindeligt cand.mag. i sprog og litteratur fra Aarhus Universitet og University College London og har efterfølgende taget en master i ledelse og læring fra Aalborg Universitet. Derudover har Cecilie arbejdet som leder, lektor og formidler og har udgivet flere bøger på anerkendte forlag. Cecilie har haft egen konsulentvirksomhed siden 2014.

Bo Tolstrup er oprindeligt uddannet pædagog fra VIA og har efterfølgende taget en international master i ledelse og kommunikation fra EHF. Derudover har Bo arbejdet som liga-træner og leder. Bo har haft egen konsulentvirksomhed siden 2012.

Læs mere på LinkedIn eller her på siden.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

Fusioner & samarbejde på tværs

Huset Cicero har udviklet et kursusforløb, hvor vi skaber et solidt udgangspunkt for tværfaglige samarbejder på teamplan, organisatorisk plan eller tværorganisatorisk plan. Eller fusioner. Synergi opstår nemlig ikke af sig selv og i værste fald kan der istedet opstå uenighed og fagprotektionisme. Derfor har vi designet et kursusforløb, hvor vi procesleder opstarten og sikrer, at I:

 • Sammen udvikler en fælles plan for jeres samarbejde med input fra instruktører, der forstår at få fagligheder til at spille sammen uden at gå på kompromis med særfaglig kvalitet og stolthed, tværtimod.
 • Får indsigt i og forståelse for hinandens fagligheder med fokus på det fælles samarbejde.
 • Opnår målgruppekendskab, hvis eksterne målgrupper er del af samarbejdet.
 • Opnår forståelse for vigtigheden af at tale et fælles sprog og har en fælles forståelse af det samarbejde, I står foran.
 • Tager hjem med endnu mere lyst til at indgå i samarbejdet sammen jeres nye kollegaer.

Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage med opsamling som opstart på et tværorganisatorisk samarbejde. Det kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

Strategiforløb

På Huset Ciceros strategiforløb arbejder vi med, hvordan I kan udforme og gøre jeres organisations vision, mission og strategi levedygtige og operationelle. Derudover arbejder vi med at skabe ejerskab blandt både ledelse og medarbejdere. På strategiforløbet kan I glæde jer til at komme i dybden med:

 • At udforme rammer for organisationens vision, mission, værdier og strategi på bestyelsesniveau.
 • På ledelsesniveau at sikre, at bestyrelsens visioner m.v. kan implementeres.
 • På medarbejderniveau at sætte ord på, hvordan man kan arbejde ind i visioner m.v., så det giver mening i den enkelte medarbejders hverdag.
 • At sikre, at alle organisationsmedlemmer vender tilbage med en vision, som ikke blot er endt i en skuffe på kontoret, men som er aktivt i brug og danner rammer for jeres arbejdshverdag.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

Udviklingsledelse

I Huset Cicero har vi designet en workshop, hvor I som ledelsesteam zoomer ind på udviklingsledelse af teams, afdelinger m.v. og arbejder med udvikling af og tydelighed ift. formål, opgaver og rammer. I får en workshop, hvor I:

 • Får ny indsigt i jer selv og hinanden som ledere med afsæt i storytelling.
 • Bliver inspireret og får gode redskaber til bedre kommunikation.
 • Går hjem med input til den udviklingsproces jeres organisation står i.
 • Bliver introduceret til planlægningsmodeller, som hjælper jer til at klargøre jeres mål og vejen derhen i tæt samarbejde med jeres medarbejdere og hinanden.
 • Går fra workshoppen med en konkret, individuel plan for den videre proces.

Workshoppen kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

ORGANISATION & KOMMUNIKATION

Arbejdsbalance – mentalisering & struktur

På Huset Ciceros kursusdag Arbejdsbalance – mentalisering & struktur arbejder vi med arbejdsbalance i organisationer, afdelinger og teams med fokus på kommunikation og struktur. Kursusdagen byder på:

 • Helt korte oplæg, hvor I får præsenteret forskellige teoretiske modeller, som er let anvendelige i hverdagen.
 • Kommer i dybden med arbejdssituationer, hvor I føler jer pressede.
 • Udvikler gode redskaber og rutiner på netop jeres arbejdsplads med fokus på kommunikation og struktur, herunder strukturplaner efter behov.
 • Bliver inspireret til transformative dialoger og kollegial sparring med afsæt i gruppe-mentalisering (STORM-modellen), sårbarhed og storytelling i organisationen.
 • Arbejder med at gøre forskelligheder til en force gennem en fælles fortælling.

Temadagen kan udvides til flere dage fx som internat, hvor vi arrangerer gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

Fælles fortælling, fælles organisation

Huset Cicero har konceptudviklet et kursusforløb i organisatorisk udvikling, hvor vi skaber rammerne for, hvordan I som virksomhed eller organisation kan danne en fælles grundfortælling.

Glæd jer til et kursus, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund: storytelling i organisationer.
 • Forskellige storytelling-workshops lærer hinanden at kende på nye måder, når I deler jeres historier.
 • Forskellige storytelling-workshops skaber nye historier sammen eller blot får en anderledes oplevelse ved at lytte til andres historier udfolde sig.
 • Et kursusforløb i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen, hvor alle kan være med, og hvor grundantagelser udfordres positivt, uden at private grænser overtrædes.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb vender tilbage til arbejdshverdagen med nye redskaber og en fælles grundfortælling. Et sundt og solidt udgangspunkt for udvikling og organisatorisk læring.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

Kulturdage

På kursusforløbet Kulturdage arbejder vi med at finde frem til jer medarbejderes fælles forståelse af, hvad der giver jer en god arbejdshverdag i jeres organisation – en god fælles kultur. Glæd jer til et kursus, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund: organisationskultur.
 • Forskellige building teams-workshops tilegner jer forståelse for og accept af hinanden.
 • Forskellige kommunikationsøvelser lærer at bruge hinandens kompetencer og resurser bedst muligt.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb vender tilbage til hverdagen med en handlingsplan for, hvordan I alle fastholder jeres fælles aftaler om processer og procedurer.
 • Et kursusforløb i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

Styrker & særheder

Huset Ciceros kursusforløb Styrker & særheder er et kursus, som er bygget op omkring JTI-profiler. Vi arbejder på den måde, at I hver især på forhånd udfylder en JTI-test, som danner udgangspunkt for vores fælles arbejde på selve kursusdagen. I lærer på kursusdagen:

 • Hvordan I kan udnytte hinandens kompetencer og færdigheder bedst muligt i jeres teams.
 • Hvilke præferencer, der skal bruges, når I tager hul på en ny opgave, i selve løsningen af opgaven eller procesforløbet og til at afslutte opgaven.
 • Sidst, men ikke mindst, får I en bedre forståelse af hinandens styrker – og særheder. Vi griner sammen af vores særheder og vender dem fra irritationsmomenter til styrker.

Der er mulighed for individuel feedback på jeres personlighedstests.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

Arbejdspres & livsbalance

På Huset Ciceros temadag Arbejdspres & livsbalance udvikler vi sammen redskaber til arbejdssituationer, hvor I føler jer pressede, og vi arbejder med overgangen fra arbejdsliv til privatliv. Det er vores mål med dagen at give alle deltagere en oplevelse af personalepleje, hvor I:

 • Gennem helt korte oplæg får præsenteret eller uddybet forskellige mentale modeller.
 • Kommer i dybden med arbejdssituationer, hvor I føler jer pressede.
 • Udvikler gode redskaber og rutiner på netop jeres arbejdsplads til den daglige overgang fra arbejdsliv til privatliv.
 • Bliver inspireret til transformative dialoger og kollegial sparring med afsæt i shared reading.
 • Får mulighed for individuelt designede podcasts til personlig udvikling – hvis I har lyst til det.

Temadagen kan udvides til flere dage fx som internat, hvor vi arrangerer gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

Find din indre kriger

Ifølge indianerne findes der to typer mennesker: krigeren og offeret. Alle mennesker indeholder elementer af begge typer. På Huset Ciceros Find din indre kriger-kursusforløb, bliver I klogere på, hvad der kendetegner de to typer og på jer selv og jeres egne præstationer:

 • Du får stillet skarpt på dine værdier og bliver bevidst om, hvad det betyder for dig at leve efter dem.
 • Du får værktøjer til at opnå mere balance i dit (arbejds)liv og erfarer, at alt kan trænes.
 • Du får redskaber til at opsætte og opnå mere ambitiøse mål både professionelt og personligt, som du med det samme kan bruge i din hverdag.
 • Du medbringer en ambitiøs målsætning, som du ønsker at udvikle, og med udgangspunkt i vores præstationsmodel arbejder du dig frem til en konkret handlingsplan.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

SHARED READING

Bliv shared reading-læseleder

Shared reading (udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der vælger og forbereder tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser op og procesleder deltagernes dialog. På kursusdagene vil du:

 • Prøve kræfter med at være læsegruppedeltager.
 • Arbejde med øvelser, som træner dig til selv at træde ind i rollen som læseleder.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • Blive uddannet som shared reading-læseleder, kvalificeret og motiveret til at starte grupper op umiddelbart efter kurset.

Kurset forløber over to dage, og der er plads til otte deltagere. Det giver gruppen intimitet og rigtigt gode muligheder for individuel vejledning og sparring.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord. Er du en enkelt person, der er interesseret, er vi i gang med at samle et hold 7. og 8. september 2021.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

 

Christina Wilther Kaagard beskrev shared reading sådan her i sin klumme i Herning Folkeblad, 2017:

Cecilie Laskie (nu Cecilie Ruby Tolstrup) som uddannede mig til Shared Reading læsegruppeleder, indledte kurset med at fortælle, at med Shared Reading havde hun lært fremmede bedre at kende på en time end kollegaer, som hun havde arbejdet sammen med i 15 år. Og jeg, som har arvet min fars skepsis, tænkte i mit stille sind, mon ikke dette er et tilfælde af ’overdrivelse fremmer forståelsen’. Men kvinden havde ret. Så til min omgangskreds og familie, kan jeg nu med sikker stemme svare: ‘At relationen til sine medmennesker ikke kun kan vejes i længden af et bekendtskab’ og ’At kunne bruge litteraturen til at røre andre mennesker, føles for mig, meget meningsfyldt’.”

Shared reading-tekster

Shared reading (udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, som er kendt for at bringe mennesker sammen i samtaler om fortællinger fra tekster og deltagernes liv. Alle kan deltage: ingen forberedelse, intet forventnings- eller præstationspres og ingen forudsætninger! Kursusdagen Shared reading-tekster er målrettet shared reading-læseledere og byder på:

 • Oplæg om den velegnede shared reading-tekst.
 • Arbejde med øvelser, som træner dig til selv at vurdere og udvælge shared reading-tekster.
 • Shared reading-tekster til forskellige målgrupper.
 • Didaktisering af shared reading-tekster.
 • Videndeling, sparring og networking med andre shared reading-læseledere om tekstvalg.
 • En samling af shared reading-tekster klar til brug.

Kurset forløber over en dag og kan (men behøver ikke) afholdes i forlængelse af vores 2-dages kursus Bliv shared reading-læseleder. Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

Brush-up for shared reading-læseledere

Shared reading (udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, som er kendt for at bringe mennesker sammen i samtaler om fortællinger fra tekster og deltagernes liv. Alle kan deltage: ingen forberedelse, intet forventnings- eller præstationspres og ingen forudsætninger! Kursusdagen Shared reading-tekster er målrettet shared reading-læseledere, som har lyst til et brush-up af forskellige shared reading-kompetencer. Vi specialdesigner kursusdagen ud fra jeres ønsker – se inspirationslisten her:

 • Oplæsning.
 • Spørgeteknikker og procesledelse.
 • Kommunikation.
 • Gruppedynamikker og forskellige målgrupper.
 • Ideudvikling af projektideer, forløb eller lignende.
 • Kursusdagen afholdes, når deltagerne har afprøvet shared reading-metoden i praksis med egne læsegrupper.

Kurset forløber over en dag og er målrettet shared reading-læseledere, som er uddannede shared reading-læseledere og har praksiserfaring. Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

I er velkomne til at ringe til Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 eller Bo Tolstrup: 217 217 84 og høre nærmere.

OPLEVELSESDAGE

Oplevelsesdage

Den gode medarbejderdag er for Huset Cicero et supplement til sommerfesten, julefrokosten eller bare en god dag, hvor I ønsker at styrke sammenholdet og se andre sider af hinanden, end dem I typisk ser på kontoret til daglig.

Vi specialdesigner oplevelsesdagen ud fra jeres ønsker. Se inspirationslisten her og ring til os – så former vi dagen sammen:

 • Madoplevelser
 • Match racing
 • Storytelling
 • Oplevelsesture
 • Shared reading
 • Team challenges

Oplevelsesdagen afholdes på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord, hvor Huset Cicero står for at arrangere gourmetmåltider og oplevelser i kursuslokalerne på vores bevaringsværdige landsted og på vores udefaciliteter i det smukke, naturfredede område Brigsted.

I er velkomne til at ringe til Bo Tolstrup: 217 217 84 eller Cecilie Ruby Tolstrup: 42430400 og høre nærmere.

FOREDRAG

Ideoplæg

 

STORYTELLING & BUILDING TEAMS

v. Bo Tolstrup og Cecilie Ruby Tolstrup

Vi former vores identitet i fællesskab gennem hinandens fortællinger. Vi kan forstå svært stof, når det præsenteres for os som anekdoter. Vi præsterer bedst i teams. Gør vi ikke?

Det er sandheder ifølge Bo Tolstrup og Cecilie Ruby Tolstrup, som med elementer fra sportens og litteraturens verden sammen holder et foredrag spækket med erfaring, viden og ikke mindst gode historier fra deres personlige, sportens og litteraturens verden – om netop det at bruge storytelling som redskab til at bygge fællesskaber.

 

BEDST NÅR DET GÆLDER

v. Bo Tolstrup

Det er ikke tilfældigt, hvornår vi præsterer ekstraordinært godt – både individuelt og i teams. Er det? Det er en sandhed ifølge konsulent, Talentchef v. DHF og tidligere liga-træner Bo Tolstrup, som i dette foredrag giver inspiration og konkrete råd fra sportens verden til, hvordan man får en virksomhed til at præstere bedst muligt.

Kom til et foredrag, hvor du bliver motiveret og nysgerrig efter at udforske og udvikle dit eget præstationsmønster og samtidig får indblik i den professionelle sportsverden med autentiske eksempler på sejre, nederlag og benhård træning. Også dem vi ellers ikke hører om.

 

MENTAL SUNDHED

v. Bo Tolstrup

Man kan kun bage den bedste kage, hvis man har de bedste ingredienser. Og medarbejdere kan kun opnå de bedste resultater, hvis en organisations eller virksomheds arbejdsgange og mentale sundhed prioriteres højt. Ikke?

Det er sandheder ifølge Bo Tolstrup, som i dette foredrag peger på, hvad der skal til for at skabe de bedste rammer og nedbringe mistrivsel og stress og herigennem oven i købet få flotte resultater på bundlinjen. Foredraget er inspireret af Bos arbejde i den professionelle sportsverden.

 

OMGIVET AF IDIOTER

v. Bo Tolstrup

Hvor mange JTI-profiler skal der til for at samle et IKEA-møbel? Få svaret af Bo Tolstrup, som i dette foredrag fortæller om forskellige personlighedstyper, og hvorfor teams både kan være det allersværeste sted at fungere og præstere- og det allerbedste.

Foredraget er blandt andet en videreudvikling af teori fra bestselleren Omgivet af idioter af Thomas Erikson (2020) krydret med historier fra den professionelle sportsverden. Både om Bo selv – den skaldede idiot af en håndboldtræner – og om alle andre. Altid på den gode måde.

 

STORYTELLING I ORGANISATIONER

v. Cecilie Ruby Tolstrup

Med foredraget “Storytelling i organisationer” tager Cecilie Ruby Tolstrup afsæt i egne erhvervserfaringer og forskning inden for forskellige organisationer og svarer på spørgsmålene: Hvordan kan man bruge storytelling til at skabe en sund organisationskultur? Og: Hvordan kan man bruge storytelling som redskab i forandringsledelse?

Foredraget er en smagsprøve på kurset “Fælles fortælling, fælles organisation”.

 

OPLEVELSESLITTERATUR OG SHARED READING

v. Cecilie Ruby Tolstrup

I foredraget “Oplevelseslitteratur og shared reading” giver Cecilie Ruby Tolstrup den autoritative definition på begrebet oplevelseslitteratur. I foredraget bruger Cecilie shared reading som case: Her ligger fokus på litterære fortællinger, oplæsning og dialog og ikke mindst at dele hinandens historier.

Cecilie Ruby Tolstrup kommer med eksempler fra sit arbejde og forskning inden for litteraturformidling på forlag, skoler og biblioteker med afstikkere til ledelse, organisationsudvikling og mental sundhed.