Kursusbeskrivelser

 

 

LEDELSE 

Ledelse & talentudvikling

I Huset Cicero har vi udviklet kursusforløbet Ledelse & talentudvikling for ledere, ejerledere, projektledere, teamledere, udviklingskonsulenter, koordinatorer og nøglemedarbejdere i udviklingsforløb målrettet ledelse. Formålet med kursusforløbet er at professionalisere lederrollen med inspiration fra nyeste ledelsesteorier inden for ledelse med social kapital, relationel ledelse, dialog og den sunde organisationskultur. Vi sætter fokus på:

 • Lederrollen og hvordan man sikrer en professionalisering af rollen, som gør, at som leder kommer på arbejde med overskud, mod og energi til at understøtte og skabe den bedst mulige arbejdsplads for sine medarbejdere – også i en virkelighed der løbende forandrer sig.
 • Hvordan man som leder kan håndtere den gode organisationskultur for sine medarbejdere. Fx diskurser (storytelling) blandt medarbejderne, relationer, følelsesmæssig forurening, som fører til mistrivsel og stress, uhensigtsmæssige arbejdsgange (rutiner), m.m.
 • Hvordan man som leder udøver modig ledelse. At turde træde konstruktivt ind i konflikter og opløse dem, gå forrest, vise vejen og være inspirationskilde for nøglemedarbejdere, turde sætte tydelige rammer og grænser samt være villig til at tage skraldet for medarbejderne, når det er nødvendigt.
 • Hvordan man som leder kender sine medarbejder og deres profiler, reflekterer over ens egen profil, og hvorfor nogle medarbejdere er sværere for én at arbejde konstruktivt med end andre – og hvad man kan gøre i dén situation.

Kursusforløbet er fordelt over fire kursusdage fra 10.00-17.00 og strækker sig over ca. fire måneder med mulighed for case-arbejde mellem kursusdagene. Vi afholder kursusforløbet på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord, som byder på skønne faciliteter og fantastisk forplejning.

Vores kurser er kendt for kvalitet. Derfor har vi en max ramme på otte deltagere på hvert hold. Der vil blive rig mulighed for at netværke på kurset.

 

TRIVSEL

God kultur på arbejdet

På Huset Ciceros kursusforløb God kultur på arbejdet finder vi frem til  jer medarbejderes fælles forståelse af, hvad der giver jer en god arbejdshverdag i jeres organisation – en god fælles kultur. Glæd jer til et kursus, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund: organisationskultur.
 • Forskellige building teams-workshops tilegner jer forståelse for og accept af hinanden.
 • Forskellige kommunikationsøvelser lærer at bruge hinandens kompetencer og resurser bedst muligt.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb vender tilbage til hverdagen med en handlingsplan for, hvordan I alle fastholder jeres fælles aftaler om processer og procedurer.
 • Et kursusforløb i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

SAMARBEJDE

 

JTI-profiler & samarbejde

Huset Ciceros kursusforløb JTI-profiler & samarbejde er et kursus, som er bygget op omkring JTI-profiler. Vi arbejder på den måde, at I hver især på forhånd udfylder en JTI-test, som danner udgangspunkt for vores fælles arbejde på selve kursusdagen. I lærer på kursusdagen:

 • Hvordan I kan udnytte hinandens kompetencer og færdigheder bedst muligt i jeres teams.
 • Hvilke præferencer, der skal bruges, når I tager hul på en ny opgave, i selve løsningen af opgaven eller procesforløbet og til at afslutte opgaven.
 • Sidst, men ikke mindst, får I en bedre forståelse af hinandens styrker – og særheder. Vi griner sammen af vores særheder og vender dem fra irritationsmomenter til styrker.

Der er mulighed for individuel feedback på jeres personlighedstests.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

 

SHARED READING

Bliv shared reading-læsegruppeleder

Shared reading (udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der vælger og forbereder tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser op og procesleder deltagernes dialog. På kursusdagen/e vil du:

 • Prøve kræfter med at være læsegruppedeltager.
 • Arbejde med let teori og øvelser, som træner dig til selv at træde ind i rollen som læseleder.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • Blive uddannet som shared reading-læseleder, kvalificeret og motiveret til at starte grupper op umiddelbart efter kurset.

Vi har både 1-dages kurser for erfarne formidlere og 2-dages kurser for uerfarne formidlere. Der er plads til max otte deltagere på et kursus. Det giver gruppen intimitet og rigtigt gode muligheder for individuel vejledning og sparring.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og smukke rum i naturskønne omgivelser på Kursuscenter Brigsted ved Horsens Fjord.

 

Christina Wilther Kaagard beskrev shared reading sådan her i sin klumme i Herning Folkeblad, 2017:

Cecilie Laskie (nu Cecilie Ruby Tolstrup) som uddannede mig til Shared Reading læsegruppeleder, indledte kurset med at fortælle, at med Shared Reading havde hun lært fremmede bedre at kende på en time end kollegaer, som hun havde arbejdet sammen med i 15 år. Og jeg, som har arvet min fars skepsis, tænkte i mit stille sind, mon ikke dette er et tilfælde af ’overdrivelse fremmer forståelsen’. Men kvinden havde ret. Så til min omgangskreds og familie, kan jeg nu med sikker stemme svare: ‘At relationen til sine medmennesker ikke kun kan vejes i længden af et bekendtskab’ og ’At kunne bruge litteraturen til at røre andre mennesker, føles for mig, meget meningsfyldt’.”