• Udvikling
  • Teams
  • Læring
  • Storytelling
  • Ledelse

Velkommen

Huset Cicero er et lille og kvalitetsbevidst konsulenthus, specialiseret i udvikling, ledelse, læring, storytelling og teambuilding. Motto? Fordybelse & Forandring.

Nogle gange udvikler vi visioner, andre gange nørder vi med rugbrødsarbejde. Nogle gange arbejder vi alene, andre gange med konsulenter. Det afhænger af opgaven.

Vi bliver hyret ind til kursusforløb og til opgaver inden for organisatorisk forandring og ledelse. Her arbejder vi med faggrupper, teams og organisationer hver for sig og på tværs.

Vi bliver også hyret ind til design af e-forløb og fysiske forløb. Derudover producerer vi tekster til analoge og digitale udgivelser og manuskripter til I-guides og formidlingsfilm.

Vi er specialiserede i både analytisk og oplevelsesorienteret litteraturformidling fx shared reading. Læs den autoritative definition af oplevelseslitteratur her. Og om shared reading her.

Og så er vi optaget af at skabe balance gennem mental og fysisk sundhed og selvværd, fx gennem transformativ dialog og mentaltræning.

Læs om husets metodik her.

Kundekreds? Biblioteker, skoler, universiteter, forlag, socialpsykiatrien, private virksomheder og fonde. Projektpartnere 2020? Sydhavnens Bibliotek, Kulturium Ishøj Bibliotek og Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

 Mellemrum